Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú, aké dáta o zákazníkoch a na tomto webe registrovaných osobách sú zbierané a akým spôsobom sa s nimi zaobchádza.

Spracovanie osobných údajov

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto webových stránok a zároveň spracovateľom osobných údajov (ďalej len spracovateľ) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., so sídlom v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, osoba zapísaná v živnostenskom registri, IČ 88181421. Osoba je ďalej registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 2. Spracovateľ týmto prehlasuje, že nakladá s osobnými údajmi v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky v oblasti ochrany osobných údajov
 3. Posielaním objednávkového formulára, formulára webovej kalkulačky, registráciou na odoslanie komentárov alebo platbou kartou online na tomto webovom mieste súhlasíte, ako poskytovateľ osobných údajov (ďalej len poskytovateľ), so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov 95/46/ES (GDPR). Súhlas udeľujete na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia.
 4. Osobnými údajmi sa rozumie meno, priezvisko, e-mail, telefón a adresa.
 5. Žiadateľ o brigádu (ďalej len žiadateľ) navyše súhlasí s odoslaním životopisu na e-mail info@petland.cz s osobnými údajmi – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého a prechodného bydliska, e-mail a telefón.
 6. Ako poskytovateľ osobných údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré ste poskytli spracovateľom.
 7. Zároveň máte právo na úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Stačí odoslať žiadosť na info@petland.cz. Text žiadosti o vymazanie musí jasne vyjadrovať požiadavku na vymazanie osobných údajov z databázy a z ďalšieho spracovania.

Využívanie osobných údajov a ich ochrana

 1. Osobné údaje poskytnuté poskytovateľom sú využívané výhradne na výkon objednanej služby (zmluvy, dohody, fakturácia). Zásady ochrany osobných údajov nášho fakturačného systému Fakturoid nájdete tu, bezpečnostné zásady potom tu. Fakturoid s.r.o. neposkytuje dáta ďalším stranám.
 2. Osobné údaje nie sú využívané na odoslanie akýchkoľvek ponúk alebo newsletterov.
 3. Návštevnosť webových stránok je sledovaná aplikácií Toplist.cz, všetky dáta sú automaticky po 5 dňoch vymazaná.
 4. Vyplnením formulára Wufoo (brigáda) súhlasíte s poskytnutím vyplnených osobných údajov (meno, priezvisko, telefón a e-mail) spoločnosti SurveyMonkey Inc. Táto spoločnosť dáta ďalej nešíri. Kompletné znenie zásad nájdete tu. Zásady ochrany osobných údajov formulára na stráženie JotForm nájdete tu.
 5. Osobné údaje sú zaheslované, prístup k zariadeniu je chránený heslom a disponuje antivírusovým programom.
 6. Osobné údaje budú uložené po dobu trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Zamestnanci Stráženie maznáčikov Petland neukladajú žiadnym spôsobom osobné údaje klientov a sú zmluvne viazaní k zachovaniu mlčanlivosti o poskytovaných službách. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 8. Životopisy, teda aj osobné údaje, neprijatých žiadateľov o brigádu sú ihneď odstránené.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 28. 1. 2020. Vyhrazujeme si právo ďalej to upravovať.