Ako funguje stráženie zvierat

Stráženie zvieraťa u nás

 1. Stráženie zvieraťa je nutné zarezervovať prostredníctvom formulára záväznej objednávky alebo webovej kalkulačky. Po spätnom potvrdení vami vybranom termíne a dohodnutie podmienok stráženia budete vyzvaní na zaplatenie nevratnej zálohy, ktorá činí 30-50 % z celkovej sumy za stráženie. Platbu treba uhradiť do 3 pracovných dní, v prípade stráženie na poslednú chvíľu (do 3 dní od objednania) je potreba zálohu poslať do 3 hodín. Spôsoby platby nájdete tu.
 2. Po zaplatení zálohy je vášmu miláčikovi na toto obdobie automaticky rezervované miesto.
 3. Pri odovzdávaní zvieraťa spoločne podpíšeme zmluvu s podmienkami, na ktorých sme sa pri vzájomnej komunikácii dohovorili.
 4. Zvyšok čiastky za stráženie uhradíte podľa vášho uváženia buď v deň odovzdania zvieraťa alebo pri jeho vyzdvihovaní.

Zaopatrenie zvierat u vás

 1. Návštěvy u vášho maznáčika je najskôr nutné zarezervovať prostredníctvom formulára záväznej objednávky. Už pri objednaní stráženia sa dohodneme na jeho podmienkach (frekvencie návštev, cene, forme odovzdaní kľúčov, …) a na termíne našej schôdzky, ktorá vždy prebieha u vás doma.
 2. V priebehu stretnutia sa vzájomne zoznámime a vy mi ukážete, čo váš maznáčik potrebuje a kde to nájdem. Na stretnutí spolu podpíšeme zmluvu a preberací protokol ku kľúčom od bytu alebo domu (popr. i od schránky). Zoznamovacie stretnutie je ZADARMO.
 3. Platba sa vždy vykonáva zaplatením zálohy o výške 50 % z celkovej sumy stráženie už na zoznamovacie schôdzke. Zvyšok sumy bude zaplatený pri vrátení kľúčov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Jednorazové venčenie psov

 1. Venčenie psa je najskôr nutné zarezervovať prostredníctvom formulára záväznej objednávky. Pri objednaní venčenia sa spolu dohodneme na jeho podmienkach (početnosti venčenia, finančnej čiastke, spôsobe odovzdania a vrátenia kľúčov, …) a na termíne našej zoznamovacie schôdzky, pri ktorej spolu psíka vyvenčíme.
 2. Po spoločnom venčení psa podpíšeme zmluvu a preberací protokol ku kľúčom od bytu alebo domu. Zoznamovacie stretnutie vrátane spoločného venčenia je ZADARMO.
 3. Bude po vás požadované 50 % z celkovej sumy za venčenie, zvyšok pri vrátení kľúčov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade zaistenia venčenie mojimi kolegyňami po vás bude vyžadované zaplatenie celej čiastky za venčenie už pri zoznamovacie schôdzke.

Pravidelné venčenie psov

 1. Venčenie psa je najskôr nutné zarezervovať prostredníctvom formulára záväznej objednávky. Pri objednaní venčenia sa spolu dohodneme na početnosti venčenia psíka, finančnej čiastke a na tom, ktorá z venčiteliek bude túto službu poskytovať.
 2. Dohodneme si termín zoznamovacej schôdzky, kam dorazím ja spoločne s venčiteľkou psíka. Psíka spolu vyvenčíme a dohodneme sa na podrobnostiach.
 3. Po spoločnom venčení psa podpíšeme zmluvu a preberací protokol ku kľúčom od bytu alebo domu. Zoznamovacia schôdzka sa vrátane prvotného venčenia je ZADARMO.
 4. Čiastka za dlhodobé venčenie psa vám bude vyfakturovaná na konci každého mesiaca a je možné ju zaplatiť v hotovosti alebo na účet.