O Veronike

Veronika PetlandVeronika sa výcviku psov venuje od svojich 12 rokov. So svojimi sučkami sa aktívne venovala agility a reprezentovala Slovensko aj v zahraničí. Vyštudovala odbor kynológia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a počas štúdia sa zameriavala najmä na správanie psov. Vo svojej bakalárskej práci riešila problematiku separačnej úzkosti u psov.
V Petland sa venuje tvorbe terapeutických tréningových plánov na riešenie práve spomínanej separačnej úzkosti. V súčasnosti študuje odbor Management zdravia a welfare zvierat na Českej zemědělskej univerzite v Praze.

Veronika Petland