Stráženie ostatných zvierat

Ponúkame stráženie hospodárskych a exotických zvierat u vás. Cena za stráženie je vždy dohodou, záleží na počte obstarávaných zvierat, náročnosti starostlivosti a celkovom čase strávenom starostlivosťou o zvieratá. Cena sa pohybuje v rozmedzí od 500 do 1000 Kč vrátane dopravy za jednu návštevu u vás.


Dodatočné informácie

Naše obchodné podmienky nájdete tu.

Cenník je platný od 1.10.2019.

Nie som platca DPH.