O výcviku psov

Ako doplnkovú službu k stráženiu psov ponúkame aj ich výcvik. Je už na vás, či nám psa budete dávať na pravidelné stráženie na zopár hodín denne alebo na niekoľko dní. Vhodná metóda výcviku vám bude navrhnutá pri spoločnej schôdzke či po prvom dohodnutom strážení, na ktorom si samy otestujeme učenlivosť psa a jeho doterajšie znalosti. Intenzita a frekvencia výcvikových blokov je prispôsobená každému psovi na mieru. Radi sa prispôsobíme vašim požiadavkám a potrebám vášho psa. Po dohovore tak môžeme na výcvik psa dochádzať aj k vám domov.

Akú metódu výcviku psov uprednostňujeme?

Pri výcviku psov používame iba pozitívne metódy. Cvičíme za pomocou clickeru nekontaktnou metódou zvanou shaping čiže tvarovanie. Pri tejto metóde odmeňujeme iba žiadúce reakcie psa (ktoré nám sám ponúka) a nevhodné reakcie ignorujeme. V žiadnom prípade psa neobviňujem, keď si vyberie reakciu, ktorú nechcem. Tým, že odmeňujeme iba chcené reakcie, sa pes čoskoro naučí, čo on neho požadujeme. Postupným tvarovaním chovania dosiahneme psa k výsledku, ktorý je pre nás žiadúci. Vďaka clickeru sa pes naučí reagovať a realizovať cviky veľmi presne. Pri takomto postupe učenia nechávame vášho psa myslieť, a tak rozvíjame jeho vynaliezavosť.

Čo je clicker?

Clicker je cvičebná pomôcka, akýsi pliešok, ktorý keď stlačíte, vydá zvuk (kliknutie). Pes sa na princípe klasického podmieňovania (podmienených reflexov) rýchlo naučí, čo kliknutie znamená, pretože po ňom dostane odmenu. Kliknutie je teda pre psa signál, že urobil niečo správne a bude za to odmenený. Veľkou výhodou je to, že kliknutie je rýchle označenie žiadúceho správania, až potom siahame pre maškrty alebo hračku.

Používame aj ďalšie metódy výcviku

Ak však nie ste zástancami cvičenia s klikerom, môžeme vám ponúknuť aj klasické metódy učenia psa. Cvičíme ako na maškrty, tak i na hračky. U maškrt využívame rôzne hodnoty od málo cenných po najcennejšie, podľa typu cviku a stupňa učenia.
Okrem metódy tvarovania využívame aj ďalšie bezkontaktné cvičenia tak, že psa navádzate rukou s maškrtou do správnej pozície. Na psa nevyvíjame žiadny tlak, všetko čo robí, robí prirodzene, a tak sám jednoducho pochopí, čo sa od neho žiada. U niektorých cvikov, napr. podávanie packy, je však kontakt psa so psovodom nevyhnutný, a tak sa pri takých cvikoch používa jemný kontakt človeka a psa. Chcete vidieť, ako taký výcvik vyzerá? Pozrite sa na videá, ktoré sme pre vás natočili na www.youtube.com/hlidanimazlicku. Pýtate sa, kto u nás psy cvičí? Pozrite sa tu.

Terapia separačnej úzkosti

Ponúkame terapiu psov so separačnou úzkosťou. Hlavné informácie o separačnej úzkosti sa môžete dozvedieť tu. Postup terapie separačnej úzkosti je taký, že najprv vyplníte náš dotazník, následne sa s vami dohodneme na osobnej schôdzke, a potom od nás dostanete terapeutický plán s konkrétnymi postupmi. Pokiaľ v priebehu terapie objavíte nejaké prekážky, vyriešime ich formou konzultácie.

Cenník výcviku psov a terapie separačnej úzkosti nájdete tu.